Fornleifaskráning 2010-2020

Fornleifaskráningin hófst vorið 2010 á því að haft var samband við Fornleifavernd ríkisins og hefur hún veitt verkefninu liðsinni og faglega aðstoðstarfsmanna stofnunarinnarVerkið er unnið undir stjórn Margrétar H. Hallmundsdóttur fornleifafræðings og Einars Á.E.Sæmundsen fræðslufulltrúa þjóðgarðsins.

Mikið er af fornminjum innan marka þjóðgarðsins en aldrei hefur verið gerð heildstæð fornleifaskráning í þjóðgarðinum sem nær yfir 230 km² lands með fjölbreyttu landslagi og landnotkun. Vitneskja um staðsetningu og umfang minja í þjóðgarðinum er mjög mikilvæg til að hægt sé að taka tillit til og vernda þær fornminjar sem eru á svæðinu.

Markmið rannsóknarinnar er að skrá allar fornleifar í þjóðgarðinum með nákvæmri staðsetningartækni og nýta til þess fullkomin fjarkönnunargögn sem þjóðgarðurinn hefur komið upp á síðustu 5 árum. Minjar eru skráðar í gagnagrunn landupplýsingakerfis þjóðgarðsins á Þingvöllum en við vettvangsskráningu verða þær mældar nákvæmlega inn. Heildstæð fornleifaskráning verður grunnur að áætlun um verndun fornminja og miðlun upplýsinga um þær fyrir ferðamenn. Ítarleg hnitsett örnefnaskrá hefur verið unnin með um 800 örnefnum sem nýtist vel við að skoða og finna fornleifar.

Ákveðið var að hefja skráningu 2010 á þeim býlum sem staðsett eru innan þjóðgarðsins í 
þessum fyrsta áfanga og voru eyðibýlin Skógarkot, Hrauntún og Vatnskot skráð.Einnig var allt svæðið fyrir neðan þjóðveg með norðurströndu Þingvallavatns skráð.

Sumarið 2011 var unnið að skráningu innan þingstaðarins forna og gögnum safnað og sumarið 2012 var unnið að skráningu í tvo mánuði á á jöðrum þingstaðarins forna en einnig var svæðið milli Hrafnabjarga og Ármannsfells norðar í þjóðgarðinum skoðað.

Árin 2018-2020 var lögð aukin orka í að taka saman þá fornleifavinnu sem unnin hefur verið. Vinnan hefur verið leidd áfram af Margréti H. Hallmundsdóttur. Lokaskýrsla mun koma út von bráðar. 

Hér má finna stutta framvinduskýrslu verksins og mun síðar vera hægt að sjá útlínur fornleifa á vefsjá þjóðgarðsins.