Veðrið á Þingvöllum 11,4°C NV 4 m/ s.

Greining á þolmörkum Silfru liggur fyrir

Gestum sem stunda köfun og yfirborðsköfun í Silfru hefur fjölgað mikið undanfarin ár, eða úr rúmlega 19 þúsund í um 62 þúsund milli áranna 2014 og 2018. Þessari aukningu hafa fylgt ýmsar áskoranir. Alvarleg slys hafa orðið í Silfru á undanförnum árum og auknum fjölda fylgir aukið álag á náttúru, ásýnd og innviði svæðisins.

Til að bregðast við þessari þróun hefur Þingvallaþjóðgarður gripið til ýmissa aðgerða. Þannig hefur eftirlit verið aukið, innviðir styrktir, gjaldtaka innleidd, aðgangsstýringu verið breytt og fyrirmæli sett vegna köfunar og yfirborðsköfunar í þjóðgarðinum á Þingvöllum.

Markmið Þingvallaþjóðgarðs er fyrst og fremst að standa vörð um umhverfi, sögu og menningu þjóðgarðsins og stuðla að jákvæðri upplifun gesta í samræmi við það. Því var ákveðið að ráðast í mat á þolmörkum  áfangastaðarins, þ.e. að meta hver sé ásættanlegur gestafjöldi í Silfru á ársgrundvelli og til hvaða aðgerða þurfi að grípa til að tryggja að ekki sé gengið á Silfru sem eina af perlum Þingvallaþjóðgarðs. Verkefnið er unnið fyrir Þingvallanefnd af verkfræðistofunni EFLU í samstarfi við bandarískan sérfræðing í stýringu þjóðgarða.

Þolmörk Silfru voru metin út frá afkastagetu Silfru sem áfangastaðar, öryggi gesta, umhverfisáhrifum, álags á inniviði og upplifun gesta, bæði þeirra sem heimsækja Silfru en einnig annarra gesti þjóðgarðsins.

Við matið var höfuðáhersla lögð á að starfsemi innan svæðisins megi ekki hafa neikvæð áhrif á gildi Þingvallaþjóðgarðs og að ávallt sé gætt að gæðum, öryggi og umhverfismálum. Greiningin var byggð á fyrirliggjandi gögnum.

Það er niðurstaða þessa þolmarkamats að ásættanlegt sé að viðhalda sama gestafjölda með hóflegri aukningu.  Miðað við óbreytta aðgangsstýringu er talið að Silfra geti tekið á móti allt að 76 þúsund gestum á ári. Þessi niðurstaða er háð ákveðnum skilyrðum er varða aðgangsstýringu, hámarksfjölda hópa, eftirlit, aðgengi viðbragðsaðila og lokanir við ákveðin veðurskilyrði. Jafnframt er lögð áhersla á að sett sé upp vöktun á þáttum er varða umhverfisáhrif, upplifun gesta og innviði. Lagt er til að þolmörk Silfru verði endurmetin a.m.k. árlega með hliðsjón af niðurstöðum vöktunar og stjórnunarákvarðanir verði teknar á grundvelli niðurstaðna matsins hverju sinni.

Skýrsluna í heild sinni má nálgast hér.