Veðrið á Þingvöllum 9,6°C SSA 4 m/s.

Stefnumótun þjóðgarðsins á Þingvöllum

Undanfarin misseri hefur staðið yfir endurskoðun stefnumörkunar Þjóðgarðsins á Þingvöllum en gildandi útgáfa var samþykkt árið 2005 í tengslum við skráningu þjóðgarðsins á Heimsminjaskrá.

Þingvallanefnd leggur nú fram tillögu að endurskoðaðri stefnumörkun til kynningar
áður en verkinu er lokið. Stefnt er að því að ný stefnumörkun verði samþykkt á haustmánuðum en veittur er frestur til 15. október til að koma á framfæri
umsögnum um tillöguna.

Við endurskoðunina hefur verið haldið í efnistök og uppsetningu gildandi útgáfu en mörkuð skýrari og að nokkru leyti ný stefna um þá þætti sem lúta að viðbrögðum við auknum gestagangi og álagi.

Þetta á t.d. við um samgöngur, mannvirkjagerð og aðra landnotkun. Að öðru leyti
felur endurskoðunin að mestu í sér uppfærslu vegna þróunar sem orðið hefur
með óbreyttum meginatriðum.
Stefnt er að kynningarfundi um endurskoðunina í ágúst og verður hann auglýstur síðar.