Veðrið á Þingvöllum -0,3°C A 6 m/ s.

Til veiðimanna vegna rjúpnaveiði

Rjúpnaveiði er ávallt mikið stunduð umhverfis þjóðgarðinn á Þingvöllum.  Stöðug umferð veiðimanna er í gegnum þjóðgarðinn á rjúpnadögum til að komast á veiðislóð bæði til norðurs á Uxahryggi og Kaldadal en einnig austur fyrir þjóðgarðinn.

Starfsfólk þjóðgarðsins sinnir eftirliti með þjóðgarðinum og fer reglulega um þjóðgarðinn en lögreglan hefur einnig farið nokkrum sinnum um svæðið og sinnir eftirliti.     

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum starfar á grundvelli laga nr. 47/2004.  

Mörk þjóðgarðsins skv. 1.gr laganna eru sem hér segir: Að sunnan eru mörkin um línu sem dregin er úr landamerkjum jarðanna Arnarfells og  Mjóaness á Langatanga, vestur yfir vatnið og í Grjótnes sem er á landamerkjum jarðanna  Skálabrekku og Kárastaða. Þaðan ráða landamerki þeirra jarða að landamerkjum Selkots og  síðan landamerki Selkots og Kárastaða að sýslumörkum Árnessýslu og Kjósarsýslu á  Há-Kili. Þaðan ráða sýslumörk til norðausturs til upptaka Öxarár við Myrkavatn og í  hátind Háusúlu og þaðan bein stefna til austurs í efsta tind Gatfells. Þaðan liggja  mörkin til suðurs í Hrafnabjörg og með austur- og suðurmörkum jarðarinnar Gjábakka og  með austurmörkum jarðarinnar Arnarfells í Langatanga.  

Samkvæmt 11.grein reglugerðar nr. 848/2005 um þjóðgarðinn á Þingvöllum er öll skotveiði  bönnuð innan marka þjóðgarðsins.

Hér má sækja hnitsett kort til að glöggva sig betur á mörkum þjóðgarðsins áður en lagt  er af stað til fjalla. Map datum fyrir er WGS 84

Einnig er hægt að skoða mörk þjóðgarðsins auðveldlega á kortavefsjá Landmælinga Íslands  þessum tengli

Á kortavefsjá ja.is má glöggva sig á kennileitum og staðháttum á Þingvöllum.  Hægt er að skipta á milli grunnkorts og loftmyndar á flipa í hægra neðra horni.

Á vef Google Maps má finna mörkin í grunnkorti en einnig er hægt að skoða þau með snjallsímum á vettvangi og sjá hvar mörk þjóðgarðsins eru.

Almennt má segja:

Til að komast á veiðislóð norðan við þjóðgarðinn þarf að fara nokkuð norður fyrir Sandkluftavatn. Allt svæðið vestan Almannagjár, Skógarhólar, Gagnheiði, Svartagil, hlíðar Ármannsfells, Botnssúlna og Öxarárdalur er innan þjóðgarðs og því ekki veiðisvæði. Lokað er fyrir akstur um Öxarárdal upp að Leggjarbrjót.

Fyrir austan þjóðgarð þarf að fara alveg austur að jeppaslóðanum upp að Hrafnabjörgum við Dímon/Tintron.  Til að komast upp að Tintron, Bragabót og austur fyrir Hrafnabjörg og austur á Laugarvatnsvelli er bent á nýja tengingu við Kringlumýri og á Laugarvatnsvöllum miðja leið yfir á Laugarvatn á hinum nýja Lyngdalsheiðarvegi.  Einnig er hægt að beygja inn á gamla Gjábakkaveginn við Gjábakka en möl var lögð ofan í vegstæðið eftir breytingar eftir að nýr Lyngdalsheiðarvegur var opnaður.  

Vinsamlegast athugið að girðingin vestan við Almannagjá og upp með Ármannsfelli og girðingin austan við Gjábakka eru EKKI mörk þjóðgarðsins.

Sunnan við mörkin að austanverðu eru einkalönd þar sem rjúpnaveiði er bönnuð þannig að ekki er hægt að ganga til suðurs til veiða.