Lífríki vatnsins

Lífríki vatnsins

Hin nánu tengsl á milli vistkerfis Þingvallavatns og jarðsögunnar skapa Þingvallavatni sérstöðu meðal vatna heimsins. Meirihluti vatnasviðsins er þakið hrauni og vatn hripar þar auðveldlega í gegn. Ungur aldur hraunanna gerir það að verkum að upptaka steinefna er mikil í grunnvatninu sem er ein af undirstöðum fjölbreytts lífríkis í Þingvallavatni.

Vegna landsigs og hrauns skapast fjölbreytni í búsvæðum, til dæmis fylgsni fyrir fiska í gjám og gjótum meðfram strandlengju Þingvallavatns. Þingvallavatn er sérstaklega frjótt og gróðursælt þó svo að það sé mjög kalt. Um þriðji hluti botnsins er þakinn gróðri og magn þörunga er mikið.

Lággróður nær út á 10 metra dýpi en hágróður myndar stór gróðurbelti á 10-30 metra dýpi. Um 150 tegundir jurta og 50 tegundir smádýra beita sér á þennan gróður, frá fjöruborði og út á mikið dýp

Myndir af lífríki í fjörubordi
Frjósamt fjöruborð

Í fjöruborði Þingvallavatns lifa 120 þúsund dýr á hverjum fermetra. Þegar komið er niður  á 114 metra dýpi, eða botn Þingvallavatns, lifa um 10 þúsund á hvern fermetra.

Teiknuð mynd af marfló, Þingvallamarfló, sem hefur bara fundist í Þingvallavatni
Mynd af marfló úr Þingvallavatni
Íslandsmarfló (Crangonyx Islandicus)

Önnur tegund marflóa sem hefur fundist í Þingvallavatni og víðar í vötnum Íslands.