Vöktun Þingvallavatns

Árið 2007 hófst vöktunarverkefni á lífríki og vatnsgæðum Þingvallavatns á vegum Umhverfisstofnunar, Landsvirkjunar, Orkuveitu Reykjavíkur og Þjóðgarðsins á Þingvöllum. Vöktunin mun veita mikilvægar upplýsingar um grunnþætti í lífríki vatnsins sem er nauðsynlegur þáttur í verndun þess.

Markmið vöktunarinnar er að beita samfelldum langtíma mælingum svo unnt verði að kortleggja hugsanlegar breytingar á lífríki vatnsins vegna meintra álagsþátta s.s. nýtingar vatns, frárennslis, vatnsmiðlunar eða vegagerðar. Lífríki Þingvallavatns er fjölskrúðugt og sérstakt. Má nefna sem dæmi að fjölbreytni bleikju í vatninu er einstæð og tvær sérstæðar marflóartegundir fundust fyrst í lindum vatnsins.

Helsti kostur samstarfs ofangreindra aðila um vöktun á lífríki Þingvallavatns er að betur verður fylgst með lykilþáttum lífríkis vatnsins og þannig fæst betri heildaryfirsýn yfir stöðu þess á hverjum tíma.Vöktuninni er skipt í þrjá meginverkþætti og um hvern verkþátt sér framkvæmdaraðili í samræmi við þar að lútandi samning. Verkþættir og framkvæmdaraðilar á öðru ári vöktunarinnar (sýnataka á árinu 2008) voru eftirfarandi:

  • Efna- og eðlisþættir í írennsli og útfalli. Jarðvísindastofnun Háskólans.
  • Lífríkis- og efna- og eðlisþættir í vatnsbol. Náttúrufræðistofa Kópavogs.
  • Fiskistofnar. Veiðimálastofnun.

Fyrir vöktunarverkefninu fer verkefnisstjórn sem skipuð er einum manni frá hverjum framkvæmdaraðila. Þjóðgarðurinn á Þingvöllum er umsýsluaðili verkefnisins frá og með 2019 og sér umfjárhagslega umsýslu verkefna sem beinast að vöktun Þingvallavatns. Verkefnisstjórn ræður einn verkefnisstjóra sem hefur faglega þekkingu á lífríki Þingvallavatns.

Hér má finna áfangaskýrslur verkefnisins:

Áfangaskýrsla 2007
Áfangaskýrsla 2008
Áfangaskýrsla 2009
Áfangaskýrsla 2010

Hér má finna kynningu Haraldar Rafns Ingvasonar líffræðings hjá Náttúrufræðistofu Kópavogs um vöktun Þingvallavatns.

Yfirlitsskýrsla Náttúrufræðistofu Kópavogs -Vöktun á lífríki og vatnsgæðum ÞingvallavatnsYfirlit yfir fimm fyrstu vöktunarárin 2007–2011

Efnasamsetning Þingvallavatns 2019